PolishPellet

Artikel 1
[generelle bestemmelser]

 1. Nærværende Privatlivspolitik (herefter benævnt ”Politik”) fastlægger reglerne for behandling af personoplysninger vedrørende brugere af Hjemmesiden, der er tilgængelig på adressen polishpellet.com (herefter benævnt ”Hjemmesiden”), og reglerne for Hjemmesidens brug af cookie-filer.
 2. Formålet med Privatlivspolitikken er at gøre det muligt for dig – Hjemmesidens bruger (herefter benævnt ”Brugeren”) at gøre dig bekendt med den dataansvarliges foranstaltninger inden for personoplysninger tilvejebragt via Hjemmesiden og dine rettigheder.

Artikel 2
[den dataansvarlige]

Den dataansvarlige, i.e. den enhed, der er ansvarlig for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med loven er Stelmet S.A. med hjemsted i Zielona Góra (65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 20, e-mail: stelmet@stelmet.com, tlf.: 68 3293800.

Artikel 3
[den databeskyttelsesansvarlige]

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig. Den databeskyttelsesansvarlige er en person, du gerne må kontakte angående ethvert spørgsmål vedrørende behandling af personlige oplysninger og brug af rettigheder i forbindelse med databehandlingen. Den databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på følgende måder: skriftligt ved at sende et brev til adressen: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra med en påtegning att. ”Databeskyttelsesansvarlig” eller pr. mail: iodo@stelmet.com.

Artikel 4
[formål med og grundlag for behandling af personlige oplysninger]

Den dataansvarlige behandler dine personlige oplysninger til formål relateret til Hjemmesidens funktion, afhængigt af, hvilke ydelser du benytter som Hjemmesidens Bruger:

 1. Nyhedsbrev
  • fremsendelse af oplysninger om kampagner og ændringer i tilbuddet samt øvrige markedsføringsoplysninger vedrørende vores varer og tjenesteydelser til dig – grundlaget for behandling af dine personlige oplysninger er det af dig meddelte samtykke og vores legitime interesse – for så vidt gælder direkte markedsføring af vores varer og tjenesteydelser.
  • Det er ikke obligatorisk, at du oplyser dine persondata, dog er det nødvendigt for at vi kan – på din anmodning – sende oplysninger om kampagner og ændringer i tilbuddet og de øvrige markedsføringsoplysninger vedrørende vores varer og tjenesteydelser til dig.
 2. Kontaktformular:
  • besvarelse af forespørgsler indsendt via kontaktformularen – her er grundlaget for behandling af dine data vores legitime interesse.
  • Det er ikke obligatorisk at afgive dine personlige oplysninger, dog er det nødvendigt for at kunne bruge kontaktformularen og for at vi kan besvare det spørgsmål, som du har stillet os.

Artikel 5
[videregivelse af personlige oplysninger]

 1. Vi videregiver dine personlige oplysninger til enheder, der skal behandle oplysningerne på vores vegne, og som deltager i vores aktiviteter; der varetager driften af vores IT-systemer el. stiller IT-værktøjer til vores rådighed samt PR- og markedsføringsbureauer. 
 2. Ovennævnte enheder behandler oplysningerne på grundlag af en aftale med os, udelukkende i overensstemmelse med vores ordrer, dog er omfanget af data, som de pågældende enheder har adgang til, indskrænket udelukkende til de oplysninger, der er fornødne for gennemførelse af aktiviteterne efter vores ordre. Ovennævnte enheder må ikke anvende de videregivne, personlige oplysninger til andre formål, end oplyst af os. 

Artikel 6
[cookie filer]

 1. Vores Hjemmeside indsamler data vha. teknologier såsom cookie filer, pixel tags og objekter, der deles lokalt (fx i browseren eller på udstyret). Cookie filer (”cookies”) er små tekstfiler, der opbevarer data lokalt på computeren, mobilen eller andet Brugerens udstyr. Pixel tags er små billeder, der udgør en del af hjemmesidens kode, der gør det muligt for en anden server bl.a. at måle sidens besøgsparametre og ofte anvendes sammen med cookie-filer. Hjemmesidens kode sporer, hvorvidt og hvornår (samt på hvilken side) pixelen blev downloadet, og oplyser dermed om, at Brugeren har set en del af den givne side eller hele siden.
 2. Via cookie-filer har hjemmesidens server mulighed for at gemme oplysninger, fx vedrørende præferencer og indstillinger af computeren, mobilen eller andre former for Brugerens udstyr, der gendannes under næste besøg. Vi indsamler både ”persistente” cookies og ”sessions-cookies”. De ”persistente” cookies opbevares på Brugerens computer i en længere periode, hvorimod ”sessions-cookies” fjernes automatisk efter, at browservinduet er lukket. Derudover anvender vi også de eksterne enheders cookies, der muliggør tilpasning af den viste side til Brugerens præferencer.
 3. Cookie-filer anvendes med henblik på at kunne foretage analyser af brugeradfærd og til markedsføringsøjemed – for at kunne nå disse mål er det ikke påkrævet at identificere dig som Hjemmesidens bruger, hvis du ikke anvender serviceydelser omhandlet i Art. 4.
 4. Til trods for det, hvis du ikke ønsker, at vi skal anvende cookies, kan du selv deaktivere cookies ved at ændre indstillinger af den internetbrowser, du anvender. Udtømmende oplysninger kan findes i internetbrowserens indstillinger. Nærmere oplysninger for personer, der anvender de enkelte internetbrowsere, bl.a.: Internet ExplorerMozilla FirefoxChromeOpera.
 5. Det oplyses, at indskrænkninger eller deaktivering af cookies og andre, lignende teknologier, kan vanskeliggøre brugen af alle Hjemmesidens funktionaliteter.

Artikel 7
[hvor længe opbevarer vi personlige oplysninger]

 1. Personlige oplysninger fremskaffet via kontaktformularen opbevarer vi i 6 måneder.
 2. Personlige oplysninger fremskaffet via Nyhedsbrevet opbevarer vi, så længe du er tilmeldt Nyhedsbrevet.

Artikel 8
[sikkerhed ved behandling af personlige oplysninger]

Vi sørger for, at dine personlige oplysninger er i sikre hænder ved at træffe passende, tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der har til formål at forhindre utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, bortkomst, modifikation, uautoriseret offentliggørelse eller uautoriseret adgang til de fremsendte, opbevarede personlige oplysninger eller personlige oplysninger, der behandles på en anden måde.

Artikel 9
[hvad er dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personlige oplysninger]

 1. Du kan til enhver tid få adgang til dine personlige oplysninger. Derudover har du ret til at kræve rettelse og sletning af dine personlige oplysninger og du kan kræve indskrænkning af behandlingen heraf. 
 2. I tilfælde af oplysninger, som du har afgivet til os på grundlag af dit samtykke og som vi skal behandle ved anvendelse af IT-systemer, har du ret til at modtage oplysningerne fra os i et struktureret format, der egner sig til maskinel aflæsning el. du kan anmode os om at sende oplysningerne direkte til en anden dataansvarlig. 
 3. Har du meddelt dit samtykke til behandling af personlige oplysninger, kan samtykket til enhver tid tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling af personlige oplysninger, der fandt sted før tilbagekaldelsen. 
 4. Derudover har du ret til at indgive klage til Formanden for Datatilsynet, hvis du synes, at behandlingen af dine personlige oplysninger er i strid med loven.

Artikel 10
[din indsigelse mod behandling af dine personlige oplysninger]

 1. I tilfælde af behandling af dine personlige oplysninger på grundlag af vores legitime interesse, har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personlige oplysninger – af årsager, der skyldes din særlige situation. 
 2. Derudover, i tilfælde af, at vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du ligeledes til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod den slags behandling, herunder profilering, såfremt den er forbundet med den slags direkte markedsføring.

Artikel 11
[automatiseret beslutningstagning og profilering]

Beslutninger, der træffes på grundlag af dine personlige oplysninger, vil ikke træffes på en automatiseret måde. Vi foretager ej heller profilering på grundlag af de afgivne oplysninger.

Artikel 12
[videregivelse af personlige oplysninger til tredjelande og til internationale organisationer]

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til lande udenfor EØS (tredjelande) eller til de internationale organisationer.

Artikel 13
[slutbestemmelser]

 1. I tilfælde af enhver form for spørgsmål eller tvivl i forbindelse med behandling af dine personlige oplysninger er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.
 2. Reglerne omhandlet i nærværende Politik er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets (EU) forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF og lov af 10. maj 2018 om beskyttelse af personoplysninger.

Ved du, at...

Ved at modernisere en oliekedel og montere en pelletbrænder du kan spare op til over 60% udgifter til brændsler til opvarmning?

En palle, hvorpå Olimp pellet transporteres, er beskyttet meden hvid kappe, som er UV- uigennemtrængelig, takket være dette vil dine pellets ikke blive mørkere i farve.

STELMET S.A. er en af Europas største producenter af haveinventar, hvilket garanterer, at varmeegenskaber af de producerede pellets hele tiden forbliver uændret.

Olimp pellets er de eneste pellets i Polen, som blev tildelt kvalitetscertifikat ENPlus A1.

Til opvarmning af ét enfamilieshus skal man årligt bruge ca. 5-8 tons pellet pr. varmesæson. Forbruget kommer an på husets areal, den anvendte isolering og kedelkapacitet.

Ved hjælp af pellets kan man godt opvarme store offentlige bygninger såsom: boligforeninger, hospitaler, skoler, børnehaver, svømmehaller. Pellets anvendes også af bagerier og pizzeriaer.

Har man pellets med ringe kvalitet er man nødt til at bruge mere end det ville være tilfælde med højkvalitetspellets.

Pellets fra nåletræ kan være bedre end pellets fra løvtræ – grundet indholdet af harpiks som fungerer som naturligt bindemiddel.

Nyhedsbrev

Oplysninger om filerne cookiesX Luk

Siden bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside uden at ændre cookie-indstillinger afgiver du dit samtykke til brugen heraf, i overensstemmelse med de aktuelle browserindstillinger. Læs mere i afsnit Privatlivspolitik